Straf of compassie volle aandacht

Effect van lijfstraf op de ontwikkeling

Ik las eens een interessant artikel in het Nieuwetijdskind

magazine over het effect van lijfstraf op de ontwikkeling

van het kind. Dat inspireerde mij om er vanuit

Energetische therapie oogpunt een artikel over te schrijven

Lichamelijke, emotionele en mentale straf anno 2019

Een duidelijk verhaal over het effect van lijfstraffen voor kinderen door de ouders. Ja, anno 2019 gebeurt dit nog steeds en óók door hoog opgeleide ouders die menen dat ze hun kinderen geen lijfstraffen toebrengen, maar het kind bijvoorbeeld ‘knijpen’, net zolang totdat de boodschap begrepen is. Hoezo is dat geen lijfstraf? Iedere vorm van geweld, hoe klein dan ook, fysiek, mentaal of emotioneel, heeft impact op een kind. Het tast de bestaansveiligheid van een kind aan (overigens heeft dit hetzelfde effect op een volwassene die blootgesteld wordt aan welke vorm van geweld dan ook). Het kind krijgt door de straf het signaal dat het niet veilig is. Dat het er niet mag ZIJN. En dat de wereld niet veilig is. Maar ook dat je ouders, opvoeders, leerkrachten ed. niet kunt vertrouwen. De mensen waar je als kind afhankelijk van bent, omdat een kind tot een bepaalde leeftijd nog niet voor zichzelf kan zorgen. Dit kan traumatiserend werken voor een kind.

Negatieve effecten van straffen

De negatieve effecten van straffen werken door tot diep in de volwassenheid. Het kan zijn dat de volwassene zich niet stevig neer kan zetten in de wereld. Problemen ondervindt om zich financieel goed te redden. Niet in staat is om goede relaties aan te gaan. Zich niet kan handhaven binnen de werksituatie. Maar ook gevoeliger zijn voor verslavingen. En ga zo maar door.

Onvermogen van de ouder

Het gebruiken van iedere vorm van geweld is in feite een onvermogen van de ouder, opvoeder, leerkracht, om het kind op een goede en ondersteunende manier te corrigeren. Op te voeden. Vaak is het een gebrek aan werkelijke aandacht voor het kind. De ouder heeft het druk, geen tijd, is moe, en noem maar op, en het kind is ‘vervelend, lastig, te druk’ en luistert niet. Of, de ouder heeft in zijn jeugd geleerd dat straf heel normaal is. De enige manier waarop de ouder denkt dat hij het kind kan ‘bereiken’ en laten luisteren, is door straf.

Schreeuw om aandacht

Over het algemeen is het, in de ogen van de ouder, negatieve gedrag van het kind, een vraag, of zelfs een schreeuw om aandacht. Het wordt niet gezien, mag er niet zijn en krijgt niet de aandacht die het wérkelijk op dat moment nodig heeft. Het kind wil gehoord en gezien worden. Dit is een eerste levensbehoefte voor het kind. Ieder kind (en iedere volwassene) heeft werkelijke liefde en compassie nodig om te kunnen leven.

Compassievolle aandacht

Wanneer de ouder in plaats van het kind lastig te vinden, echte aandacht zou geven, werkelijk contact met het kind zou maken en tijd zou nemen voor het kind, zou de ouder kunnen ontdekken wat de onderliggende behoefte is van het kind. De ouder zou ook kunnen ontdekken dat het kind helemaal niet vervelend wíl doen, en het zelfs bést bereid is om te luisteren naar acceptabele argumenten, maar dat het kind behoefte heeft aan liefde en compassie, waardoor het zich gezien en gehoord voelt en er ook écht mag ZIJN.

Zinvolle tijd doorbrengen met het kind en wérkelijke aandacht, kan de band tussen ouder en kind versterken. Het kind gaat zich werkelijk gehoord, gezien én geliefd voelen. Daardoor is er voor het kind géén noodzaak meer om op een negatieve wijze aandacht te vragen.

En de ouder zelf dan?

Maar vergeet als ouder zijnde, niet om ook naar jezelf te kijken. Hoe was jouw jeugd? Mocht jij zijn wie je werkelijk was? Of moest je in het stramien van je ouders, school of vrienden lopen….

En misschien heb jezelf als kind wel dingen meegemaakt die niet door de beugel konden. Was er mishandeling of zelfs misbruik..

Deze grote issues hebben een enorm effect op jou als mens. En daarmee óók op jouw kinderen. Wanneer je je eigen pijn stukken niet wilt helen, blijf je je kinderen en diens kinderen en diens kinderen….. ermee belasten. Dan wordt jouw pijn van generatie op generatie doorgegeven.

Maar misschien is jouw eigen gedrag en pijn niet bij jouzelf begonnen, maar wellicht bij jouw ouders, grootouders, of diens voorouders…

Blijf er vooral niet mee rondlopen. Als je het niet voor jezelf wilt doen, doe het dan voor je kinderen en diens kinderen….

Voel jij je geraakt of aangesproken door dit artikel?

Wil je ook het artikel hierover in het Nieuwetijdskind magazine lezen? Klik dan op de link hieronder

Fijn als je deze pagina wilt delen

2 Comments

  1. Kenneth Roubos 2 mei 2019 at 06:50 - Reply

    Een goed boek is Running on empty door dr. Jonice Webb. Het eerste boek wat volledige herkenning gaf voor mij en ‘mijn’ problemen.
    Ik ben nu bezig met emdr voor de fysieke- en psychische geweld en emotionel verwaarlozing door beide ouders. Dus jou artikel is herkenbaar en hard nodig om de gevolgen van straffen, in welke vorm dan ook, zichtbaar te maken.

    • Liesbeth Benes 2 mei 2019 at 10:17 - Reply

      Dankjewel Kenneth voor je openhartige bericht en jouw herkenning. Ik ken het boek niet wat je noemt, maar wat ik er net van lees, raakt inderdaad precies de kern. Ik hoop dat het boek én de EMDR jou weer HEEL maken zodat je volledig in verbinding met jezelf kunt zijn. En als je mijn artikel wilt delen…. graag. Bewustwording van je eigen handelen als ouder, is de eerste stap naar verandering.

Geef een reactie